สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายการดาวน์โหลดไฟล์/เอกสาร/นำเสนอ
แนวทางการคีย์เบิกยาต้านไวรัสและยาวัณโรค 2560

รายละเอียด :

เพื่อประกอบการทบทวนแนวทางและหลักการในการคีย์เบิกยาต้านไวรัสและยาวัณโรคจาก NAP+ และ โปรแกรมTB data hub


ประเภทไฟล์ :

คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์Project Manager: นส.จิรัญญา  มุขขันธ์
โทรศัพท์: 045-240591
มือถือ: 084-751-0930
E-mail: jiranya.m@nhso.go.th
วันที่ลงข้อมูล: 26/01/2561