สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายการดาวน์โหลดไฟล์/เอกสาร/นำเสนอ
การจัดสรรงบบริการแพทย์แผนไทยปี 2561 งวด 1

รายละเอียด :

จัดสรรให้หน่วยบริการที่มีศักยภาพบริการการแพทย์แผนไทยตามเกณฑ์ที่กำหนด ประจำปี 2561 รายหน่วยบริการ ผ่านหน่วยบริการแม่ข่าย 


ประเภทไฟล์ :

คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์Project Manager: นายประกิต  พันธ์สุนันนนท์
โทรศัพท์: 045-240591
มือถือ: 098-279-7702
E-mail: prakit.p@nhso.go.th
วันที่ลงข้อมูล: 09/02/2561