สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายการดาวน์โหลดไฟล์/เอกสาร/นำเสนอ
แนวทางการบริหารจัดการงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการปีงบประมาณ 2561

รายละเอียด :

แนวทางการบริหารจัดการงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการปีงบประมาณ 2561


ประเภทไฟล์ :

คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์Project Manager: นางชาลิณี  ปิยะประสิทธิ์
โทรศัพท์: 045-240591
มือถือ: 090-197-5237
E-mail: chalini.p@nhso.go.th
วันที่ลงข้อมูล: 14/02/2561