สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายการดาวน์โหลดไฟล์/เอกสาร/นำเสนอ
ดาวน์โหลดไฟล์ประชุมชี้แจงการบริหารงบบริการผู้ติดเชื้อHIV และผู้ป่วยAIDs และผู้ป่วยTB ปีงบประมาณ 2561

รายละเอียด :

ดาวน์โหลดไฟล์ได้โดยสกน QR Code ตามด้านล่างนี้

QR Code ดาวน์โหลดไฟล์สไลด์นำเสนอ

ลิงค์ดาวน์โหลด >> https://drive.google.com/drive/folders/10vDUvUagZBox4nxnSIq4crwElk74sJvM


ประเภทไฟล์ :

ลิงก์ดาวน์โหลดไฟล์ : https://drive.google.com/drive/folders/10vDUvUagZBox4nxnSIq4crwElk74sJvMProject Manager: นายศรชัย  ผลจันทร์
โทรศัพท์: 045-240591
มือถือ: 098-279-7699
E-mail: sornchai.p@nhso.go.th
วันที่ลงข้อมูล: 26/02/2561