สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายการดาวน์โหลดไฟล์/เอกสาร/นำเสนอ
ดาวน์โหลดไฟล์หลักเกณฑ์/เงื่อนไข/อัตราจ่าย ค่าใช้จ่ายการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย

รายละเอียด :

รายละเอียดตามไฟล์ Zip ที่แนบมา

ขนาดๆไฟล์ Zip 2MB


ประเภทไฟล์ :

คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์Project Manager: นางสาวจิราพรรณ  โพธิ์กำเนิด
โทรศัพท์: 045-240591
มือถือ: 0982797703
E-mail: chiraphan.p@nhso.go.th
วันที่ลงข้อมูล: 07/03/2561