สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายการดาวน์โหลดไฟล์/เอกสาร/นำเสนอ
ดาวน์โหลดไฟล์งานประชุม RCA ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ จ.อุบลฯ 13/03/2561

รายละเอียด :

ไฟล์ดาวน์โหลดประกอบด้วย

  1. 4.2 มาตรา 57-59.pptx
  2. 9.ศันสนีย์_ม.41ผลงานปี60.pptx
  3. self assessment เขต 10 Up 13-3-61 (1).pptx
  4. self assessment เขต 10 Up 13-3-61pdf.pdf
  5. นำเสนอ ก้าวไปด้วยกันเพื่อคุ้มครองสิทธิ.pptx
  6. ใบสมัครเพื่อขอจัดตั้งชมรมจิตอาสาราชประชาสมาสัย update.pdf
  7. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ม.41.pptx
  8. สปสช.10 pdf.pdf
  9. อนุกรรมการควบคุมคุณภาพ.pptx

ดาวน์โหลดไฟล์ตามลิงค์ด้านล่าง


ประเภทไฟล์ :

ลิงก์ดาวน์โหลดไฟล์ : https://drive.google.com/drive/folders/1TSlxDm7PQbz_4ATP0AyPsBDGxPYxKhLS?usp=sharingProject Manager: นายสมชาติ  ทองหิน
โทรศัพท์: 045-240591
มือถือ: 090-197-5234
E-mail: somchat.t@nhso.go.th
วันที่ลงข้อมูล: 14/03/2561