สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายการดาวน์โหลดไฟล์/เอกสาร/นำเสนอ
การปรับเปลี่ยนแนวทางการสั่งใช้ยาต้านไวรัส 3 รายการ

รายละเอียด :

เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงยาได้มากขึ้น


ประเภทไฟล์ :

คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์Project Manager: นส.จิรัญญา  มุขขันธ์
โทรศัพท์: 045-240591
มือถือ: 084-751-0930
E-mail: jiranya.m@nhso.go.th
วันที่ลงข้อมูล: 14/03/2561