สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายการดาวน์โหลดไฟล์/เอกสาร/นำเสนอ
เอกสารโปรแกรม eClaim จ่ายตรง อปท. ของ รพ.สต. จ.อุบลราชธานี

รายละเอียด :

เอกสารประกอบการประชุมโปรแกรม eClaim จ่ายตรง อปท. ของ รพ.สต. จ.อุบลราชธานี วันที่ 19-20 มีนาคม 2561


ประเภทไฟล์ :

ลิงก์ดาวน์โหลดไฟล์ : https://drive.google.com/open?id=1wij3xD7OQjAPkrFYeZAUEpasRlbiIVzYProject Manager: นายไมตรี  มูลสาร
โทรศัพท์: 045-240591
มือถือ: 090-197-5235
E-mail: maitree.m@nhso.go.th
วันที่ลงข้อมูล: 19/03/2561