สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายการดาวน์โหลดไฟล์/เอกสาร/นำเสนอ
แบบประเมินตนเองหน่วยบริการผู้ป่วยเอชไอวี เอดส์ และวัณโรค

รายละเอียด :

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อประเมินตนเองประกอบหนังสือขอรับการประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนฯไปที่สปสช.เขต 10 อุบลฯ กรณีมีการปรับเปลี่ยนศักยภาพการให้บริการโดยเฉพาะ ศักยภาพในการตรวจทางห้องปฏิบัติการด้านเอดส์และวัณโรค


ประเภทไฟล์ :

คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์Project Manager: นส.จิรัญญา  มุขขันธ์
โทรศัพท์: 045-240591
มือถือ: 084-751-0930
E-mail: jiranya.m@nhso.go.th
วันที่ลงข้อมูล: 21/08/2561