สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายการดาวน์โหลดไฟล์/เอกสาร/นำเสนอ
ดาวน์โหลดประกาศขอบเขต PP

รายละเอียด :

ประกาศขอบเขต PP ซึ่งมีรายชื่อไฟล์ ดังนี้

  1. PPA ภาคเอกชน.pdf
  2. คำสั่ง คสช..pdf
  3. คู่มือกองทุน 62_aw06.pdf
  4. จัดสรรขาลง.pdf
  5. ประกาศกสธ2559.pdf
  6. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ฉ.11.pdf
  7. ประกาศประเภทและขอบเขต(ฉ.๑๐).pdf
  8. สรุปสิ่งที่เปลี่ยนแปลงสิทธิ UC ปี 2562.pdf
  9. เอกสารแนบท้ายประกาศฯประเภทและขอบเขต(ฉ.๑๐) .pdf

ดาวน์โหลดตามลิงค์ด้านล่าง


ประเภทไฟล์ :

ลิงก์ดาวน์โหลดไฟล์ : https://ubon.nhso.go.th/upload/downloads/ประกาศขอบเขต-PP.zipProject Manager: นางสาวจิราพรรณ  โพธิ์กำเนิด
โทรศัพท์: 045-240591
มือถือ: 0982797703
E-mail: chiraphan.p@nhso.go.th
วันที่ลงข้อมูล: 26/09/2561