สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายการดาวน์โหลดไฟล์/เอกสาร/นำเสนอ
รายการโอนงบ QI_AIDS 2561 และ งบคัดกรอง TB ในเรือนจำ ( งบกองทุน TB 61 )

รายละเอียด :

สำเนาหนังสือที่ส่งให้สสจ.ทุกแห่งนะคะ


ประเภทไฟล์ :

คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์Project Manager: นส.จิรัญญา  มุขขันธ์
โทรศัพท์: 045-240591
มือถือ: 084-751-0930
E-mail: jiranya.m@nhso.go.th
วันที่ลงข้อมูล: 03/10/2561