สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายการดาวน์โหลดไฟล์/เอกสาร/นำเสนอ
แจ้งแนวทางการคืนยา Stavudine ภายใน 31 ธค. 61 นี้

รายละเอียด :

กรณีหน่วยบริการประสงค์คืนยา ช่วงเฟสเอ้าท์ กรณีมียาคงค้างอยู่ในคลัง ขอให้รีบดำเนินการกรอกข้อมูลส่งองค์การเภสัชกรรมภายใน 31 ธค. 61 นี้นะคะ


ประเภทไฟล์ :

คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์Project Manager: นส.จิรัญญา  มุขขันธ์
โทรศัพท์: 045-240591
มือถือ: 084-751-0930
E-mail: jiranya.m@nhso.go.th
วันที่ลงข้อมูล: 08/11/2561