สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายการดาวน์โหลดไฟล์/เอกสาร/นำเสนอ
แจ้งแนวทางการบริหารยาต้านไวรัส Darunavir ( DRV ) และ Raltegravir ( RAL )

รายละเอียด :

จัดเป็นยา จ 2  และ ทั้งสองรายการจัดเป็นสูตรยาลำดับที่ 3   และ  RAL  ใช้สำหรับ MTCT


ประเภทไฟล์ :

คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์Project Manager: นส.จิรัญญา  มุขขันธ์
โทรศัพท์: 045-240591
มือถือ: 084-751-0930
E-mail: jiranya.m@nhso.go.th
วันที่ลงข้อมูล: 08/11/2561