สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายการดาวน์โหลดไฟล์/เอกสาร/นำเสนอ
เอกสารประกอบการชี้แจงการใช้โปรแกรมกองทุนตำบล/LTC ผู้ปฏิบัติงานระหว่างวันที่11-14 ธค.61

รายละเอียด :

1.หนังสือเชิญประชุม

2.ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง

3.สไลด์ประกอบการบรรยาย


ประเภทไฟล์ :

ลิงก์ดาวน์โหลดไฟล์ : https://drive.google.com/drive/folders/11YpON0yGEPMo8xbOvX7YmpLCsH88U1tN?usp=sharingProject Manager: นายสิทธวีร์  ทางามพรทวีวัฒนื
โทรศัพท์: 045-240591
มือถือ: 086-5514641
E-mail: sitthawee.t@nhso.go.th
วันที่ลงข้อมูล: 15/11/2561