สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายการดาวน์โหลดไฟล์/เอกสาร/นำเสนอ
ไฟล์นำเสนออบรมการตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน(MRA)

รายละเอียด :

ไฟล์นำเสนออบรมการตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน(MRA) เมื่อวันที่ 15 พฤศจอกายน 2561 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 


ประเภทไฟล์ :

ลิงก์ดาวน์โหลดไฟล์ : https://drive.google.com/open?id=1lJfMGQRdnCHECjAoLuvXRpvt0zwAFf-jProject Manager: นายไมตรี  มูลสาร
โทรศัพท์: 045-240591
มือถือ: 090-197-5235
E-mail: maitree.m@nhso.go.th
วันที่ลงข้อมูล: 25/11/2561