สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายการดาวน์โหลดไฟล์/เอกสาร/นำเสนอ
แนวทางการทำงานและเงื่อนไขการสนับสนุนงบประมาณการดูแลผู้ป่วยเอชไอวี/เอดส์ และวัณโรคปี 2562

รายละเอียด :

เพื่อเป็นข้อมูล และคู่มือประกอบการทำงานแก่ผู้เกี่ยวข้องในเขต ปี 2562 ต่อไป


ประเภทไฟล์ :

คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์Project Manager: นส.จิรัญญา  มุขขันธ์
โทรศัพท์: 045-240591
มือถือ: 084-751-0930
E-mail: jiranya.m@nhso.go.th
วันที่ลงข้อมูล: 06/12/2561