สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายการดาวน์โหลดไฟล์/เอกสาร/นำเสนอ
แนวทางการบริหารจัดการงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ ปีงบประมาณ 2562

รายละเอียด :

แนวทางการบริการจัดการงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการปีงบประมาณ2562 พร้อม Template ตัวชี้วัด


ประเภทไฟล์ :

คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์Project Manager: นางชาลิณี  ปิยะประสิทธิ์
โทรศัพท์: 045-240591
มือถือ: 090-197-5237
E-mail: chalini.p@nhso.go.th
วันที่ลงข้อมูล: 18/12/2561