สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายการดาวน์โหลดไฟล์/เอกสาร/นำเสนอ
ตัวอย่างเงื่อนไขการจ่ายเงิน

รายละเอียด : หน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สปสช. เมื่อแนบโครงการแล้ว ต้องแนบเงื่อนไขการจ่ายเงินด้วยค่ะ โดยแก้ไขเฉพาะตัวอักษรสีแดงนะคะ แล้วให้ ผอ.ลงนามด้วย

ประเภทไฟล์ :

คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์Project Manager:   
โทรศัพท์:
มือถือ:
E-mail:
วันที่ลงข้อมูล: 24/05/2555