สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายการดาวน์โหลดไฟล์/เอกสาร/นำเสนอ
หนังสือตอบข้อหารือ(งบหมู่บ้าน สสม.10,000บาท)

รายละเอียด : กรณีที่ยังมีบางกองทุน อบต./เทศบาล มีการนำเงินกองทุนที่มีการสมทบร่วมกับ สปสช.โดนยำงบดังกล่าวไปสนับสนุนงบ อสม.สาธารณสุขมูลฐาน(หมู่บ้าน/ชุมชน ละ 10,000 บาท) ซึ่งหนังสือตอบข้อหารือดังกล่าวระบุว่า ไม่สามารถนำงบดังกล่าวไปสนับสนุนได้

ประเภทไฟล์ :

คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์Project Manager:   
โทรศัพท์:
มือถือ:
E-mail:
วันที่ลงข้อมูล: 09/07/2555