สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายการดาวน์โหลดไฟล์/เอกสาร/นำเสนอ
สรุปการจัดสรรบริการฝังเข็มฯ ของหน่วยบริการ เขต 10 อุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2565

รายละเอียด :

สรุปการจัดสรรบริการฝังเข็มฯ ของหน่วยบริการ เขต 10 อุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2565 (บันทึกส่งผ่านระบบ e-Claim ช่วง ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565) 


ประเภทไฟล์ :

คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์Project Manager: นายประกิต  พันธ์สุนันนนท์
โทรศัพท์: 045-240591
มือถือ: 098-279-7702
E-mail: prakit.p@nhso.go.th
วันที่ลงข้อมูล: 19/10/2565