สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายการดาวน์โหลดไฟล์/เอกสาร/นำเสนอ
สรุปข้อมูลบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ ปี 2565 รวมการจัดสรร (ส่งช่วง 26 ก.ย. 64 - 25 ก.ย. 65)

รายละเอียด :

สรุปข้อมูลบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ ปี 2565 รวมการจัดสรร รายหน่วยบริการ ที่ส่งช่วง 26 ก.ย. 2564 - 25 ก.ย. 2565 
สำหรับรายละเอียดข้อมูลแบบ individual ผู้ได้รับสิทธิ สามารถเข้าถึงได้ที่ - ระบบบูรณาการธุรกรรมการเบิกจ่ายงบกองทุน (Seamless for DMIS) -   


ประเภทไฟล์ :

ลิงก์ดาวน์โหลดไฟล์ : http://bit.ly/3V7cPJ4

คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์Project Manager: นายประกิต  พันธ์สุนันนนท์
โทรศัพท์: 045-240591
มือถือ: 098-279-7702
E-mail: prakit.p@nhso.go.th
วันที่ลงข้อมูล: 25/11/2565