สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายการดาวน์โหลดไฟล์/เอกสาร/นำเสนอ
ขอเชิญประชุมแนวการขับเคลื่อนกองทุนท้องถิ่น ปี 2566 การใช้โปรแกรมกปท. และการใช้โปรแกรมบริหารกองทุน LTC (ศรีสะเกษ)

รายละเอียด :

ขอเชิญประชุมแนวการขับเคลื่อนกองทุนท้องถิ่น ปี 2566 การใช้โปรแกรมกปท. และการใช้โปรแกรมบริหารกองทุน LTC (ศรีสะเกษ)


ประเภทไฟล์ :

คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์Project Manager: นางสาวอัชชาวี  เขียวสด
โทรศัพท์: 045-240591
มือถือ: 061-6911555
E-mail: atchawee.k@nhso.go.th
วันที่ลงข้อมูล: 09/02/2566