สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายการดาวน์โหลดไฟล์/เอกสาร/นำเสนอ
รายละเอียดการต่อสัญญาการให้บริการโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย

รายละเอียด :

ขอติดตามเพื่อการตรวจสอบและวางแผนหน่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ปี 2566


ประเภทไฟล์ :

คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์Project Manager: นส.จันทร์ฉาย  ประมุขกุล
โทรศัพท์: 045-240591
มือถือ: 09-0197-5261,08
E-mail: junchay.p@nhso.go.th
วันที่ลงข้อมูล: 01/03/2566