สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายการดาวน์โหลดไฟล์/เอกสาร/นำเสนอ
สรุปข้อมูลบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ ปี 2566 (26 ก.ย. 2565 - 31 ม.ค. 2566)

รายละเอียด :

สรุปข้อมูลบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ ปี 2566 รายหน่วยบริการ ที่ส่งช่วง 26 ก.ย. 2565 - 31 ม.ค. 2566 
สำหรับรายละเอียดข้อมูลแบบ individual ผู้ได้รับสิทธิ สามารถเข้าถึงได้ที่   http://seamlessfordmis.nhso.go.th/


ประเภทไฟล์ :

ลิงก์ดาวน์โหลดไฟล์ : https://bit.ly/3EN9XuRProject Manager: นายประกิต  พันธ์สุนันนนท์
โทรศัพท์: 045-240591
มือถือ: 098-279-7702
E-mail: prakit.p@nhso.go.th
วันที่ลงข้อมูล: 01/03/2566