สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายการดาวน์โหลดไฟล์/เอกสาร/นำเสนอ ทั้งหมด รายการ
เรื่อง/หัวข้อดาวน์โหลดปรับปรุงดาวน์โหลด
สรุปรายงานการประชุมพิจารณาจัดสรรงบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ปี 2562 งวด 2 30/01/2562ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
สรุปรายงานการประชุมพิจารณาจัดสรรงบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ปี 2562 งวด 1 07/01/2562ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
แนวทางการบริหารจัดการงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ ปีงบประมาณ 2562 18/12/2561ดาวน์โหลด 298 ครั้ง
แนวทางการชดเชยผู้ป่วยHIV//AIDs/HCV/TB ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2562 14/12/2561ดาวน์โหลด 265 ครั้ง
ประมาณการรายรับปี2562_จัดสรรbasic payment สังกัด สป.สธ. 12/12/2561ดาวน์โหลด 119 ครั้ง
แบบเสนอโครงการ RRTTR 2562 06/12/2561ดาวน์โหลด 119 ครั้ง
แนวทางการทำงานและเงื่อนไขการสนับสนุนงบประมาณการดูแลผู้ป่วยเอชไอวี/เอดส์ และวัณโรคปี 2562 06/12/2561ดาวน์โหลด 170 ครั้ง
ไฟล์เอกสารการจัดบริการจิตเวชเรื้อรังในชุมชน ปี 2562 26/11/2561ดาวน์โหลด 168 ครั้ง
ไฟล์นำเสนออบรมการตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน(MRA) 25/11/2561ดาวน์โหลด 116 ครั้ง
ดาวน์โหลดเอกสารประชุมชี้แจงแนวทางบริหารกองทุนUC ปี62 21/11/2561ดาวน์โหลด 282 ครั้ง
ทั้งหมด 652 รายการ : 66 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ] Next>>