สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายการดาวน์โหลดไฟล์/เอกสาร/นำเสนอ ทั้งหมด รายการ
เรื่อง/หัวข้อดาวน์โหลดปรับปรุงดาวน์โหลด
การตรวจสอบเวชระเบียนอิเลคทรอนิกส์:eMA กรณีรวมศูนย์(สปสช.5.41/193 ลว.14.กพ.60) 16/02/2560ดาวน์โหลด 188 ครั้ง
คู่มือการใช้งานระบบ สำหรับโรงพยาบาลที่ถูกสุ่มตรวจเวชระเบียน ระบบอิเลคทรอนิกส์(eMA) 16/02/2560ดาวน์โหลด 72 ครั้ง
Slide บรรยาย-การตรวจสอบ เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Medical Audit :eMA) ปี 2560 10/02/2560ดาวน์โหลด 91 ครั้ง
รายงานผลการตรวจสอบเวชระเบียน กรณีตรวจรวมศูนย์ ปี 2560 07/02/2560ดาวน์โหลด 150 ครั้ง
จัดสรรงบQOFงวดที่1/2560 07/02/2560ดาวน์โหลด 200 ครั้ง
สไลด์นำเสนอการประชุมประสานพลังขับเคลื่อนงานกองทุนอบต. รร.ริเวอร์ซิตี้ จ.มุกดาหาร (3-2-60) 03/02/2560ดาวน์โหลด 93 ครั้ง
ตัวอย่างโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่(Edit 30/09/59) 31/01/2560ดาวน์โหลด 677 ครั้ง
ไฟล์เอกสารประชุมกองทุนอบต.และLTC ปีงบประมาณ 2560 โรงแรมอุบลบุรี รีสอร์ท (16-17 ม.ค. 60) 18/01/2560ดาวน์โหลด 475 ครั้ง
ไฟล์เอกสารประชุมอบรมครูพี่เลี้ยงงานกองทุนอบต.(Coaching) โรงแรมอารยา รีสอร์ท โขงเจียม(22-23 ธ.ค.59) 23/12/2559ดาวน์โหลด 134 ครั้ง
ไฟล์เอกสารประชุม NAP-TB DATA HUB 20-11-2559 ณ โรงแรมเนวาด้า แกรนด์ 21/12/2559ดาวน์โหลด 120 ครั้ง
ทั้งหมด 635 รายการ : 64 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] 10 [ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ] Next>>