สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายการดาวน์โหลดไฟล์/เอกสาร/นำเสนอ ทั้งหมด รายการ
เรื่อง/หัวข้อดาวน์โหลดปรับปรุงดาวน์โหลด
ไฟล์นำเสนอประชุมกองทุนอบตและLTC วันที่ 21/2/2560 รร.เนวาด้า อุบลฯ 24/02/2560ดาวน์โหลด 237 ครั้ง
รายงานสรุปผลงานและการส่งข้อมูลงบบริการผู้ป่วยในเดือน 5910-6001 24/02/2560ดาวน์โหลด 189 ครั้ง
แบบฟอร์มขอ Username/Password สำหรับบันทึกข้อมูลเบิกอุปกรณ์คนพิการและการให้บริการฟื้นฟูฯ 22/02/2560ดาวน์โหลด 121 ครั้ง
คู่มือการใช้งานระบบอุทธรณ์ออนไลน์ กรณีอุปกรณ์อวัยวะเทียม (รองเท้าเบาหวาน) 21/02/2560ดาวน์โหลด 86 ครั้ง
การตรวจสอบเวชระเบียนอิเลคทรอนิกส์:eMA กรณีรวมศูนย์(สปสช.5.41/215 ลว.17.กพ.60) 20/02/2560ดาวน์โหลด 282 ครั้ง
ไฟล์นำเสนอประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานศูนย์องค์รวมฯ (9/2/2560) รร.เนวาด้า อุบลฯ 16/02/2560ดาวน์โหลด 165 ครั้ง
การตรวจสอบเวชระเบียนอิเลคทรอนิกส์:eMA กรณีรวมศูนย์(สปสช.5.41/193 ลว.14.กพ.60) 16/02/2560ดาวน์โหลด 201 ครั้ง
คู่มือการใช้งานระบบ สำหรับโรงพยาบาลที่ถูกสุ่มตรวจเวชระเบียน ระบบอิเลคทรอนิกส์(eMA) 16/02/2560ดาวน์โหลด 85 ครั้ง
Slide บรรยาย-การตรวจสอบ เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Medical Audit :eMA) ปี 2560 10/02/2560ดาวน์โหลด 109 ครั้ง
รายงานผลการตรวจสอบเวชระเบียน กรณีตรวจรวมศูนย์ ปี 2560 07/02/2560ดาวน์โหลด 171 ครั้ง
ทั้งหมด 651 รายการ : 66 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] 11 [ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ] Next>>