สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายการดาวน์โหลดไฟล์/เอกสาร/นำเสนอ ทั้งหมด รายการ
เรื่อง/หัวข้อดาวน์โหลดปรับปรุงดาวน์โหลด
คู่มือการอ่าน Statement UC ปีงบประมาณ 2560 26/11/2559ดาวน์โหลด 142 ครั้ง
เอกสารประกอบการชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบ 2560 11/11/2559ดาวน์โหลด 453 ครั้ง
สไลด์นำเสนอการจัดสรรงบเหมาจ่ายรายหัว แบบขั้นบันได (Step Ladder) และ IP K Factor ปีงบประมาณ 2560 11/11/2559ดาวน์โหลด 242 ครั้ง
เอกสารประกอบการประชุมติดตามเบาหวาน 07/11/2559ดาวน์โหลด 144 ครั้ง
ดาวน์โหลดเอกสาร Long Term Care (LTC) 01/11/2559ดาวน์โหลด 249 ครั้ง
ประกาศ รองเท้าเบาหวาน ปีงบประมาณ 2560 28/10/2559ดาวน์โหลด 120 ครั้ง
ตารางการจัดสรรเงิน ประมาณการรายรับงบ UC ปี 2560 18/10/2559ดาวน์โหลด 280 ครั้ง
แบบเสนอชื่อผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย 10/10/2559ดาวน์โหลด 98 ครั้ง
ไฟล์นำเสนอประชุมแนวทางการบริหารค่าใช้จ่ายบริการสร้างเสริมสุขภาพ ปี 60 07/10/2559ดาวน์โหลด 244 ครั้ง
ไฟล์สำหรับจัดสรรโรคเรื้อรัง NCD (เบาหวาน ความดัน) ปีงบ 2560 06/10/2559ดาวน์โหลด 221 ครั้ง
ทั้งหมด 652 รายการ : 66 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ] 13 [ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ] Next>>