สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายการดาวน์โหลดไฟล์/เอกสาร/นำเสนอ ทั้งหมด รายการ
เรื่อง/หัวข้อดาวน์โหลดปรับปรุงดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการประชุม Flu_59 วันที่ 20 เม.ย.59 20/04/2559ดาวน์โหลด 140 ครั้ง
ตย.โครงการ AIDS_TB 04/04/2559ดาวน์โหลด 230 ครั้ง
แบบฟอร์มขอ Username Password โปรแกรม NAP 01/04/2559ดาวน์โหลด 110 ครั้ง
รายงานผลการตรวจสอบเวชระเบียนผู้ป่วยใน(coding audit) 2/2559 20/03/2559ดาวน์โหลด 139 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์สถานการณ์สุขภาพ ของคนเขต10 15/03/2559ดาวน์โหลด 117 ครั้ง
QOF10_3_59 10/03/2559ดาวน์โหลด 165 ครั้ง
ไฟล์นำเสนองานประชุมการบริหารค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ที่สุนีย์ 26/2/59 26/02/2559ดาวน์โหลด 84 ครั้ง
เอกสารประกอบการประชุมพัฒนาความรู้รองเท้าเบาหวานฯ (23-กพ-2559) รร.ลายทอง 23/02/2559ดาวน์โหลด 100 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ LTC และแบบแสดงความจำนง 23/02/2559ดาวน์โหลด 183 ครั้ง
รายงานผลการตรวจสอบเวชระเบียนผู้ป่วยใน(coding audit) รวมศูนย์ครั้งที่ 1/2559 19/02/2559ดาวน์โหลด 75 ครั้ง
ทั้งหมด 635 รายการ : 64 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] 15 [ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ] Next>>