สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายการดาวน์โหลดไฟล์/เอกสาร/นำเสนอ ทั้งหมด รายการ
เรื่อง/หัวข้อดาวน์โหลดปรับปรุงดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมภาคีเครือข่ายไต วันที่ 22-23 พ.ย.58 รร.สุนีย์ 30/11/2558ดาวน์โหลด 89 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2559 24/11/2558ดาวน์โหลด 305 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารกองทุน ปี 2559 24/11/2558ดาวน์โหลด 475 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นำเสนอและเอกสารประกอบการประชุมยาจ.2 ปี 59 24/11/2558ดาวน์โหลด 85 ครั้ง
ดาวน์โหลดแบบการยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตามมาตรา 41 และผู้ให้บริการ 18/11/2558ดาวน์โหลด 99 ครั้ง
เอกสารประกอบการประชุมเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านธุรกรรมการเงินฯ ปี 2559 09/11/2558ดาวน์โหลด 186 ครั้ง
แบบฟอร์มCAPD สนับสนุนหน่วย CAPD ที่มีผู้ป่วย FU มากกว่า 30 ท่าน 05/11/2558ดาวน์โหลด 94 ครั้ง
เอกสารไฟล์นำเสนอในงานประชุมคณะทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 28/10/2558ดาวน์โหลด 143 ครั้ง
แจ้งการจัดสรรงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพ(งบผู้ป่วยใน)ปี 2558 15/10/2558ดาวน์โหลด 243 ครั้ง
คู่มือเกณฑ์คุณภาพงบผู้ป่วยใน(IP) ปี 2558 15/10/2558ดาวน์โหลด 142 ครั้ง
ทั้งหมด 638 รายการ : 64 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ] 18 [ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ] Next>>