สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายการดาวน์โหลดไฟล์/เอกสาร/นำเสนอ ทั้งหมด รายการ
เรื่อง/หัวข้อดาวน์โหลดปรับปรุงดาวน์โหลด
แบบเสนอรายชื่อผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย เพื่อพิจารณาขอใช้วิธีการรักษาบำบัดทดแทนไต 18/12/2558ดาวน์โหลด 77 ครั้ง
ผลการประเมินการดำเนินงานเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ(DHS)เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 10 โดย วพ.บรมราชชนนีส 16/12/2558ดาวน์โหลด 91 ครั้ง
หนังสือแจ้งมติบอร์ดหลัก ในประเด็นมติงบค่าเสื่อมปี 56-59 (สปสช.ครั้งที่ 10/58 เมื่อ 5 ต.ค.58) 01/12/2558ดาวน์โหลด 143 ครั้ง
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมภาคีเครือข่ายไต วันที่ 22-23 พ.ย.58 รร.สุนีย์ 30/11/2558ดาวน์โหลด 94 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2559 24/11/2558ดาวน์โหลด 311 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารกองทุน ปี 2559 24/11/2558ดาวน์โหลด 485 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นำเสนอและเอกสารประกอบการประชุมยาจ.2 ปี 59 24/11/2558ดาวน์โหลด 95 ครั้ง
ดาวน์โหลดแบบการยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตามมาตรา 41 และผู้ให้บริการ 18/11/2558ดาวน์โหลด 104 ครั้ง
เอกสารประกอบการประชุมเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านธุรกรรมการเงินฯ ปี 2559 09/11/2558ดาวน์โหลด 195 ครั้ง
แบบฟอร์มCAPD สนับสนุนหน่วย CAPD ที่มีผู้ป่วย FU มากกว่า 30 ท่าน 05/11/2558ดาวน์โหลด 105 ครั้ง
ทั้งหมด 651 รายการ : 66 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ] 19 [ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ] Next>>