สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายการดาวน์โหลดไฟล์/เอกสาร/นำเสนอ ทั้งหมด รายการ
เรื่อง/หัวข้อดาวน์โหลดปรับปรุงดาวน์โหลด
แจ้งแนวทางการคืนยา Stavudine ภายใน 31 ธค. 61 นี้ 08/11/2561ดาวน์โหลด 136 ครั้ง
รายการโอนงบ QI_AIDS 2561 และ งบคัดกรอง TB ในเรือนจำ ( งบกองทุน TB 61 ) 03/10/2561ดาวน์โหลด 83 ครั้ง
ดาวน์โหลดประกาศขอบเขต PP 26/09/2561ดาวน์โหลด 213 ครั้ง
คู่มือการตรวจคัดกรอง Hep C ปี 2561 21/09/2561ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
รายละเอียดการจัดสรรงบบริการแพทย์แผนไทย ปี 2561 เขตสุขภาพที่ 10 รายหน่วยบริการ 12/09/2561ดาวน์โหลด 863 ครั้ง
สรุปรายงานการประชุมพิจารณาจัดสรรงบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ปี 2561 งวด 3 27/08/2561ดาวน์โหลด 211 ครั้ง
แบบประเมินตนเองหน่วยบริการผู้ป่วยเอชไอวี เอดส์ และวัณโรค 21/08/2561ดาวน์โหลด 200 ครั้ง
ไสลด์แนะนำการกรอกการใช้เงินตามCare Plan สำหรับจนท.อปท.(กองทุนLTC) 17/08/2561ดาวน์โหลด 177 ครั้ง
จัดสรรQOF_2561 07/08/2561ดาวน์โหลด 248 ครั้ง
ไฟล์เอกสารประชุมสรุปผลการดำเนินงานบริการจิตเวชเรื้อรังในชุมชน ปี 2561 25/07/2561ดาวน์โหลด 96 ครั้ง
ทั้งหมด 649 รายการ : 65 หน้า : << Back [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ] Next>>