สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายการดาวน์โหลดไฟล์/เอกสาร/นำเสนอ ทั้งหมด รายการ
เรื่อง/หัวข้อดาวน์โหลดปรับปรุงดาวน์โหลด
เอกสารประชุม“เรียนรู้ ป้องกัน ก้าวทัน ธาลัสซีเมีย” เขต ๑๐ อุบลราชธานี 20/06/2561ดาวน์โหลด 132 ครั้ง
ไฟล์การนำเสนองานประชุมเวทีพัฒนาคณะกรรมการ พชอ.เขต๑๐ 14/06/2561ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
รายงานผลการตรวจสอบเวชระเบียนรวมศูนย์ กรณีบริการอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินผู้ป่วยนอกข้ามจังหวัด(OPAE) 14/06/2561ดาวน์โหลด 250 ครั้ง
คู่มือการบริหารจัดการกองทุนดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC) 14/06/2561ดาวน์โหลด 112 ครั้ง
สรุปรายงานการประชุมพิจารณาจัดสรรงบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ปี 2561 งวด 2 08/06/2561ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ไฟล์นำเสนอในงานประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ NCD เขต 10 04/06/2561ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
เอกสารการประชุมป้องกันเหตุเกิดซ้ำ 24-25พค.61@รร.ลายทอง 01/06/2561ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
แบบรายงานโครงการ พชอ. งปม. PPA_61 08/05/2561ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
รายงานผลการตรวจสอบเวชระเบียน กรณีตรวจรวมศูนย์ผ่านระบบ eMA ครั้งที่ 4/2561 07/05/2561ดาวน์โหลด 119 ครั้ง
แบบประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ปี 2562 19/04/2561ดาวน์โหลด 220 ครั้ง
ทั้งหมด 635 รายการ : 64 หน้า : << Back [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ] Next>>