สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายการดาวน์โหลดไฟล์/เอกสาร/นำเสนอ ทั้งหมด รายการ
เรื่อง/หัวข้อดาวน์โหลดปรับปรุงดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดไฟล์นำเสนองานประชุมสุขภาวะพระสงฆ์ เขต 10 วันที่ 13/11/61 ณ รร.ลายทอง 16/11/2561ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
เอกสารประกอบการชี้แจงการใช้โปรแกรมกองทุนตำบล/LTC ผู้ปฏิบัติงานระหว่างวันที่11-14 ธค.61 15/11/2561ดาวน์โหลด 601 ครั้ง
แจ้งแนวทางการบริหารยาต้านไวรัส Darunavir ( DRV ) และ Raltegravir ( RAL ) 08/11/2561ดาวน์โหลด 224 ครั้ง
แจ้งแนวทางการคืนยา Stavudine ภายใน 31 ธค. 61 นี้ 08/11/2561ดาวน์โหลด 210 ครั้ง
รายการโอนงบ QI_AIDS 2561 และ งบคัดกรอง TB ในเรือนจำ ( งบกองทุน TB 61 ) 03/10/2561ดาวน์โหลด 105 ครั้ง
ดาวน์โหลดประกาศขอบเขต PP 26/09/2561ดาวน์โหลด 257 ครั้ง
คู่มือการตรวจคัดกรอง Hep C ปี 2561 21/09/2561ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
รายละเอียดการจัดสรรงบบริการแพทย์แผนไทย ปี 2561 เขตสุขภาพที่ 10 รายหน่วยบริการ 12/09/2561ดาวน์โหลด 951 ครั้ง
สรุปรายงานการประชุมพิจารณาจัดสรรงบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ปี 2561 งวด 3 27/08/2561ดาวน์โหลด 229 ครั้ง
แบบประเมินตนเองหน่วยบริการผู้ป่วยเอชไอวี เอดส์ และวัณโรค 21/08/2561ดาวน์โหลด 246 ครั้ง
ทั้งหมด 652 รายการ : 66 หน้า : << Back [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ] Next>>