สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายการดาวน์โหลดไฟล์/เอกสาร/นำเสนอ ทั้งหมด รายการ
เรื่อง/หัวข้อดาวน์โหลดปรับปรุงดาวน์โหลด
แบบคำร้องขอเบิกค่ารักษาพยาบาล(รบ.3) สำหรับ หน่วยงาน อปท. ที่เบิกด้วยระบบใบเสร็จ 05/11/2556ดาวน์โหลด 705 ครั้ง
อัพเดท!!! ไฟล์ดาวน์โหลดสไลด์ชี้แจงการบริหารงบกองทุนปีงบ 57 (ระดับจังหวัด) 24/10/2556ดาวน์โหลด 603 ครั้ง
ดาวน์โหลดสไลด์ชี้แจงการบริหารงบกองทุนปี 57 (ระดับเขต) 14/10/2556ดาวน์โหลด 693 ครั้ง
ดาวน์โหลด ตารางการแข่งขันและแบบฟอร์มใบสมัคร ?หมอหงวน..มินิมาราธอน เส้นทางสุขภาพมิตรภาพบำบัด? 10/10/2556ดาวน์โหลด 6273 ครั้ง
Slide การประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับค่าใช้จ่ายฯ ปีงบประมาณ 2557 (National Clearing House) 08/10/2556ดาวน์โหลด 250 ครั้ง
[E-Book] คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2557 04/10/2556ดาวน์โหลด 1139 ครั้ง
แบบฟอร์มเบิกยาราคาแพงกรณีส่งต่อและหลักเกณฑ์-2556 03/10/2556ดาวน์โหลด 105 ครั้ง
หนังสือเวียนกรมบัญชีกลางเรื่อง การเบิกจ่ายของสิทธิข้ราชการ และแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่ 01/10/2556ดาวน์โหลด 236 ครั้ง
แนวทางยา DRV ปี๕๖ 23/08/2556ดาวน์โหลด 119 ครั้ง
เอกสารการจ่ายค่าบริการฟื้นฟูแม่หลังคลอดปีงบประมาณ 2556 31/07/2556ดาวน์โหลด 374 ครั้ง
ทั้งหมด 638 รายการ : 64 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ] 29 [ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ] Next>>