สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายการดาวน์โหลดไฟล์/เอกสาร/นำเสนอ ทั้งหมด รายการ
เรื่อง/หัวข้อดาวน์โหลดปรับปรุงดาวน์โหลด
ไสลด์แนะนำการกรอกการใช้เงินตามCare Plan สำหรับจนท.อปท.(กองทุนLTC) 17/08/2561ดาวน์โหลด 219 ครั้ง
จัดสรรQOF_2561 07/08/2561ดาวน์โหลด 285 ครั้ง
ไฟล์เอกสารประชุมสรุปผลการดำเนินงานบริการจิตเวชเรื้อรังในชุมชน ปี 2561 25/07/2561ดาวน์โหลด 130 ครั้ง
รายละเอียดการต่อสัญญาการให้บริการโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ปีงบประมาณ 2562 18/07/2561ดาวน์โหลด 181 ครั้ง
แบบฟอร์มคืน แลกเปลี่ยนยาเอดส์และวัณโรคในระบบ UC 04/07/2561ดาวน์โหลด 236 ครั้ง
รายงานผลพิจารณาการอุทธรณ์ผลการตรวจสอบเวชระเบียนระบบ eMA นำเข้าครั้งที่ 4 รอบที่ 1 ปี 2561 22/06/2561ดาวน์โหลด 185 ครั้ง
รายงานผลการตรวจสอบเวชระเบียน กรณีตรวจรวมศูนย์ผ่านระบบ eMA ครั้งที่ 5/2561 21/06/2561ดาวน์โหลด 256 ครั้ง
เอกสารประชุม“เรียนรู้ ป้องกัน ก้าวทัน ธาลัสซีเมีย” เขต ๑๐ อุบลราชธานี 20/06/2561ดาวน์โหลด 171 ครั้ง
ไฟล์การนำเสนองานประชุมเวทีพัฒนาคณะกรรมการ พชอ.เขต๑๐ 14/06/2561ดาวน์โหลด 78 ครั้ง
รายงานผลการตรวจสอบเวชระเบียนรวมศูนย์ กรณีบริการอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินผู้ป่วยนอกข้ามจังหวัด(OPAE) 14/06/2561ดาวน์โหลด 304 ครั้ง
ทั้งหมด 652 รายการ : 66 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ] Next>>