สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายการดาวน์โหลดไฟล์/เอกสาร/นำเสนอ ทั้งหมด รายการ
เรื่อง/หัวข้อดาวน์โหลดปรับปรุงดาวน์โหลด
เอกสารการประชุมAIDSวันที่ 17-18มิ.ย.56(ส่วนที่ 1) 20/06/2556ดาวน์โหลด 104 ครั้ง
สไลด์ประกอบการประชุม COPD Asthma56 19/06/2556ดาวน์โหลด 136 ครั้ง
รายงานผลการ Coding Audit ปีงบประมาณ 2556 18/06/2556ดาวน์โหลด 179 ครั้ง
เอกสารประกอบการอบรมการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการในระบบ UC ปีงบ 57 14/05/2556ดาวน์โหลด 323 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์งานประชุมจ้างนักจิตวิทยา 07/05/2556ดาวน์โหลด 98 ครั้ง
ไฟล์การบรรยายวิธีการบันทึกข้อมูลผู้ป่วย STEMI 24/04/2556ดาวน์โหลด 106 ครั้ง
คู่มือการบริหารจัดการงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการสำหรับหน่วยบริการประจำและรับการส่งต่อ ปี 2556 20/03/2556ดาวน์โหลด 256 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นำเสนองานประชุม DHS ที่ รร.สุนีย์ วันที่ 6/2/2556 08/02/2556ดาวน์โหลด 266 ครั้ง
แบบฟอร์มยืนยันการสำรองเซรุ่มแก้พิษงูปี 2556 29/01/2556ดาวน์โหลด 162 ครั้ง
เอกสารการจ่ายงบแพทย์แผนไทยงวดที่ 1/2556 รายโรงพยาบาลและรพ.สต. 29/01/2556ดาวน์โหลด 903 ครั้ง
ทั้งหมด 635 รายการ : 64 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ] 30 [ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ] Next>>