สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายการดาวน์โหลดไฟล์/เอกสาร/นำเสนอ ทั้งหมด รายการ
เรื่อง/หัวข้อดาวน์โหลดปรับปรุงดาวน์โหลด
เอกสารการจ่ายค่าบริการฟื้นฟูแม่หลังคลอดปีงบประมาณ 2556 31/07/2556ดาวน์โหลด 384 ครั้ง
ดาวน์โหลดหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมงานมหกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เขต ประจำ 02/07/2556ดาวน์โหลด 251 ครั้ง
เอกสารการประชุมAIDSวันที่ 17-18มิ.ย.56(ส่วนที่3) 20/06/2556ดาวน์โหลด 114 ครั้ง
เอกสารการประชุมAIDSวันที่ 17-18มิ.ย.56(ส่วนที่2) 20/06/2556ดาวน์โหลด 94 ครั้ง
เอกสารการประชุมAIDSวันที่ 17-18มิ.ย.56(ส่วนที่ 1) 20/06/2556ดาวน์โหลด 113 ครั้ง
สไลด์ประกอบการประชุม COPD Asthma56 19/06/2556ดาวน์โหลด 146 ครั้ง
รายงานผลการ Coding Audit ปีงบประมาณ 2556 18/06/2556ดาวน์โหลด 188 ครั้ง
เอกสารประกอบการอบรมการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการในระบบ UC ปีงบ 57 14/05/2556ดาวน์โหลด 334 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์งานประชุมจ้างนักจิตวิทยา 07/05/2556ดาวน์โหลด 107 ครั้ง
ไฟล์การบรรยายวิธีการบันทึกข้อมูลผู้ป่วย STEMI 24/04/2556ดาวน์โหลด 115 ครั้ง
ทั้งหมด 649 รายการ : 65 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ] 31 [ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ] Next>>