สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายการดาวน์โหลดไฟล์/เอกสาร/นำเสนอ ทั้งหมด รายการ
เรื่อง/หัวข้อดาวน์โหลดปรับปรุงดาวน์โหลด
หนังสือตอบข้อหารือ(งบหมู่บ้าน สสม.10,000บาท) 09/07/2555ดาวน์โหลด 385 ครั้ง
หนังสือตอบข้อหารือ สตง.(กองทุนเทศบาลตำบลเทพวงศา) 09/07/2555ดาวน์โหลด 324 ครั้ง
Initial payment ปี 2555 งานโรคเอดส์และวัณโรค 06/07/2555ดาวน์โหลด 243 ครั้ง
ประชุมCAPD 8 มิ.ย.55 (ต่อ 1) 12/06/2555ดาวน์โหลด 129 ครั้ง
ประชุมCAPD 8 มิ.ย.55(ต่อ) 12/06/2555ดาวน์โหลด 96 ครั้ง
ประชุมCAPD 8 มิ.ย.55 12/06/2555ดาวน์โหลด 119 ครั้ง
ตัวอย่างเงื่อนไขการจ่ายเงิน 24/05/2555ดาวน์โหลด 344 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินงานด้านเอดส์ไตรมาสที่ ๒/๕๕ 21/05/2555ดาวน์โหลด 157 ครั้ง
รายงานผลการตรวจสอบเวชระเบียน(coding audit ) ปี 2555 16/05/2555ดาวน์โหลด 303 ครั้ง
ข้อมูลการโอนเงิน งบ ontop ปี 2555 14/05/2555ดาวน์โหลด 456 ครั้ง
ทั้งหมด 636 รายการ : 64 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ] 34 [ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ] Next>>