สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายการดาวน์โหลดไฟล์/เอกสาร/นำเสนอ ทั้งหมด รายการ
เรื่อง/หัวข้อดาวน์โหลดปรับปรุงดาวน์โหลด
แนวทางจัดสรรถุงยางอนามัยปี 56 18/11/2554ดาวน์โหลด 152 ครั้ง
ไฟล์ชี้แจงAIDS TBรพ.ศรีสะเกษ 18/11/2554ดาวน์โหลด 165 ครั้ง
ขอให้หน่วยบริการส่งข้อมูล 11/11/2554ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ขอให้ยืนยันยอดวัคซีนพิษสุนัขบ้าปี 55 ( ด่วน ภายใน 25 พย.นี้ ) 11/11/2554ดาวน์โหลด 148 ครั้ง
แนวทางปฏิบัติฯผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ฯสถานการณ์ฉุกเฉินอุทกภัย ฉบับที่ ๒ 08/11/2554ดาวน์โหลด 114 ครั้ง
คู่มือการบันทึก Hospital Profile ปีงปบระมาณ 2554-2555 21/10/2554ดาวน์โหลด 357 ครั้ง
แนวทางปฏิบัติสำหรับหน่วยบริการฯฉุกเฉินอุทกภัยฯสำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ 19/10/2554ดาวน์โหลด 109 ครั้ง
แนวทางการเบิกวัคซีนกรณีโรคระบาด หรือกรณีฉุกเฉิน 09/09/2554ดาวน์โหลด 154 ครั้ง
เอกสารปช.เอดส์และวัณโรค25-26ส.ค.54(พญ.ปิยรัชต์) 02/09/2554ดาวน์โหลด 265 ครั้ง
เอกสารปช.25-26ส.ค.54(นพ.ภิรุณ ต่อ) 02/09/2554ดาวน์โหลด 244 ครั้ง
ทั้งหมด 651 รายการ : 66 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ] 38 [ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ] Next>>