สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายการดาวน์โหลดไฟล์/เอกสาร/นำเสนอ ทั้งหมด รายการ
เรื่อง/หัวข้อดาวน์โหลดปรับปรุงดาวน์โหลด
เกณฑ์คุณภาพบริการและแนวทางการประเมิน(P4P) ปี 2553 24/11/2552ดาวน์โหลด 253 ครั้ง
วิธีการนำเอาข้อมูลของTB 23/11/2552ดาวน์โหลด 126 ครั้ง
รับสมัครกรรมการตรวจสอบเวชระเบียน ประจำปีงบประมาณ 2553 20/11/2552ดาวน์โหลด 185 ครั้ง
Slide การบริหารงบประมาณสร้างเสริมสุขภาพ ปี 2553 18/11/2552ดาวน์โหลด 235 ครั้ง
เป้าหมาย PP_Expressdemand(Itemized) ปีงบประมาณ 2553-(ฉบับแก้ไข) 13/11/2552ดาวน์โหลด 303 ครั้ง
แบบฟอร์มสมัครรับงบ OnTop Payment 20/10/2552ดาวน์โหลด 416 ครั้ง
เกณฑ์คุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ( PCA )/เอกสารประกอบการประชุม P4P ปี 2553 20/10/2552ดาวน์โหลด 441 ครั้ง
เอกสารประชุมนำเสนอประชุมเครือข่ายเคมีบำบัด(28 ส.ค. 52)-2 02/09/2552ดาวน์โหลด 139 ครั้ง
เอกสารประชุมนำเสนอประชุมเครือข่ายเคมีบำบัด(28 ส.ค. 52)-1 02/09/2552ดาวน์โหลด 123 ครั้ง
แบบแสดงความจำนง(รพสต.CUPละล้าน) 18/08/2552ดาวน์โหลด 400 ครั้ง
ทั้งหมด 649 รายการ : 65 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ] 45 [ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ] Next>>