สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายการดาวน์โหลดไฟล์/เอกสาร/นำเสนอ ทั้งหมด รายการ
เรื่อง/หัวข้อดาวน์โหลดปรับปรุงดาวน์โหลด
รายงานโปรแกรมNAP จ.ศรีสะเกษข้อมูลสะสมประจำไตรมาสที่3ประจำปีงบประมาณ2552 13/08/2552ดาวน์โหลด 120 ครั้ง
แนวทางการสนันสนุนงบดำเนินการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพสต) 23/06/2552ดาวน์โหลด 248 ครั้ง
แนวทางการจัดสรรงบแพทย์แผนไทย 18/06/2552ดาวน์โหลด 231 ครั้ง
คู่มือและแบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปีงบประมาณ2553 25/05/2552ดาวน์โหลด 321 ครั้ง
งบแพทย์แผนไทย ไตรมาส 1/52 01/04/2552ดาวน์โหลด 290 ครั้ง
จัดสรรงบพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิในเครือข่ายหน่วยบริการประจำ 01/04/2552ดาวน์โหลด 364 ครั้ง
จัดสรรงบแพทย์แผนไทย ไตรมาส 2/52 01/04/2552ดาวน์โหลด 290 ครั้ง
คู่มือใช้งานโปรแกรม อบต. เวอร์ชั่นใหม่ ปี2552 21/03/2552ดาวน์โหลด 368 ครั้ง
โปรกแกรม DM Audit_update 09/03/2552ดาวน์โหลด 376 ครั้ง
ข้อมูลที่ต้องส่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 09/03/2552ดาวน์โหลด 186 ครั้ง
ทั้งหมด 652 รายการ : 66 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ] 47 [ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ] Next>>