สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายการดาวน์โหลดไฟล์/เอกสาร/นำเสนอ ทั้งหมด รายการ
เรื่อง/หัวข้อดาวน์โหลดปรับปรุงดาวน์โหลด
สรุปรายงานการประชุมการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ ระดับเขต ประจำปี 2561 (14 พ.ย. 60) 21/12/2560ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
สรุปรายงานการประชุมการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ ระดับเขต ประจำปี 2561 (7 พ.ย. 60) 21/12/2560ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ปีงบประมาณ 2561 20/12/2560ดาวน์โหลด 150 ครั้ง
แบบประเมินรองเท้าเบาหวานใหม่ 29/11/2560ดาวน์โหลด 107 ครั้ง
เอกสารประชุมชี้แจงแนวทางการชดเชยยาและเภสัชกรรมปี 61 02/11/2560ดาวน์โหลด 130 ครั้ง
ดาวน์โหลดเอกสาร-สไลด์นำเสนอประชุมชี้แจงกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2561 01/11/2560ดาวน์โหลด 438 ครั้ง
ดาวโหลดเอกสาร TKA ปีงบประมาณ 2561 27/10/2560ดาวน์โหลด 98 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์คู่มือแนวทางการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2561 20/10/2560ดาวน์โหลด 581 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์คู่มือบริหารกองทุนปีงบประมาณ 2561 19/10/2560ดาวน์โหลด 929 ครั้ง
การบันทึกข้อมูลบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ ปี 2561 18/10/2560ดาวน์โหลด 197 ครั้ง
ทั้งหมด 635 รายการ : 64 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ] Next>>