สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายการดาวน์โหลดไฟล์/เอกสาร/นำเสนอ ทั้งหมด รายการ
เรื่อง/หัวข้อดาวน์โหลดปรับปรุงดาวน์โหลด
แบบแสดงความจำนง 19/01/2552ดาวน์โหลด 140 ครั้ง
สรุปผลงานการพัฒนาระบบเวขภํณฑ์แบบเครือข่าย จ.อุบลราชธานี 19/01/2552ดาวน์โหลด 102 ครั้ง
รายงานผลการส่งข้อมูล IPD เพื่อ Claim และผลการตรวจสอบเวชระเบียน ปี 2551 13/01/2552ดาวน์โหลด 272 ครั้ง
รายงานสรุปความก้าวหน้าการส่งข้อมูลของหน่วยบริการ ผ่านระบบ E-CLAIM (13/01/2552) 13/01/2552ดาวน์โหลด 220 ครั้ง
แบบรายงานincentive 12/01/2552ดาวน์โหลด 116 ครั้ง
แจ้งการบันทึกข้อมูลรายงานการเบิกจ่ายอุปกรณ์และบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ปีงบประมาณ 2552 23/12/2551ดาวน์โหลด 267 ครั้ง
Excel fileบันทึกรายงานการเบิกจ่ายอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการและบริการฟื้นฟู 22/12/2551ดาวน์โหลด 189 ครั้ง
รับสมัครกรรมการตรวจสอบเวชระเบียนผู้ป่วยใน สปสช.สาขาเขตพื้นที่(อุบลฯ) ปีงบประมาณ 2552 (auditor) 20/12/2551ดาวน์โหลด 228 ครั้ง
แบบฟอร์มตอบแบบสอบถาม E-CLAIM 17/12/2551ดาวน์โหลด 170 ครั้ง
เอกสารประกอบการประชุมโครงการกระตุ้นและสนับสนุน HA โรงพยาบาล (ส่วนที่ 4) 11/12/2551ดาวน์โหลด 297 ครั้ง
ทั้งหมด 651 รายการ : 66 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ] 50 [ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ] Next>>