สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายการดาวน์โหลดไฟล์/เอกสาร/นำเสนอ ทั้งหมด รายการ
เรื่อง/หัวข้อดาวน์โหลดปรับปรุงดาวน์โหลด
รายงานการตรวจสอบเวชระเบียน ครั้งที่ 2/2551 สปสช.สาขาเขตพื้นที่(อุบลฯ) 23/06/2551ดาวน์โหลด 242 ครั้ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินระดับเขต 23/06/2551ดาวน์โหลด 109 ครั้ง
การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการรักษาวัณโรคดื้อยาและการเบิกยา 2ndLine 23/06/2551ดาวน์โหลด 107 ครั้ง
การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการรักษาวัณโรคดื้อยาและการเบิกยา2ndLine 11/06/2551ดาวน์โหลด 105 ครั้ง
แบบตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ 11/06/2551ดาวน์โหลด 166 ครั้ง
เกณฑ์การให้คะแนน Quality audit 2551 03/06/2551ดาวน์โหลด 202 ครั้ง
โปรแกรมบันทึกข้อมูล DM-HT สำหรับ Clinical Audit 02/06/2551ดาวน์โหลด 185 ครั้ง
หลักเกณฑ์การประกวดผลงานนวัตกรรมดีเด่นและเงินรางวัล ปี 2551 22/05/2551ดาวน์โหลด 161 ครั้ง
ข้อมูลสุ่มตรวจสอบ audit EMS ปี 2551 22/05/2551ดาวน์โหลด 155 ครั้ง
เเบบบันทึกข้อมูลตัวชี้วัดเฝ้าระวังคุณภาพบริการ(ฉบับแก้ไข) 07/05/2551ดาวน์โหลด 191 ครั้ง
ทั้งหมด 651 รายการ : 66 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ] 56 [ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ] Next>>