สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายการดาวน์โหลดไฟล์/เอกสาร/นำเสนอ ทั้งหมด รายการ
เรื่อง/หัวข้อดาวน์โหลดปรับปรุงดาวน์โหลด
รายงานผลการทำ clinical audit (Asthma-DM-HT) ปีงบประมาณ 2550 29/04/2551ดาวน์โหลด 150 ครั้ง
ขอเชิญตรวจสอบเวชระเบียนครั้งที่ 2 / 2551 29/04/2551ดาวน์โหลด 202 ครั้ง
ข้อมูลตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ51 29/04/2551ดาวน์โหลด 115 ครั้ง
การสุ่มเวชระเบียนเพื่อตรวจสอบ ครั้งที่ 2 / 2551 24/04/2551ดาวน์โหลด 230 ครั้ง
หนังสือเชิญประชุม 18 แฟ้ม ที่ รร.รินมอนด์ กทม. จัดโดยกระทรวงสาธารณสุข 24/04/2551ดาวน์โหลด 114 ครั้ง
แนวทางการพัฒนาและสนับสนุนการจัดบริการปฐมภูมิ 22/04/2551ดาวน์โหลด 126 ครั้ง
ใบสมัครเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ 22/04/2551ดาวน์โหลด 144 ครั้ง
สรุปผลการจัดอบรมเรื่องการพัฒนาระบบบริการและโปรแกรมบริหารจัดการสำหรับผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ 22/04/2551ดาวน์โหลด 127 ครั้ง
สรุปข้อร้องเรียนร้องทุกข์ในเขตพื้นที่อุบลจากCall Center ไตรมาสที่ 1/51 09/04/2551ดาวน์โหลด 141 ครั้ง
แนวทางการใช้ยาต้านเอชไอวีAtazanavirในผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีไขมันในเลือดสูง 08/04/2551ดาวน์โหลด 130 ครั้ง
ทั้งหมด 649 รายการ : 65 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ] 57 [ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ] Next>>