สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายการดาวน์โหลดไฟล์/เอกสาร/นำเสนอ ทั้งหมด รายการ
เรื่อง/หัวข้อดาวน์โหลดปรับปรุงดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดอบรมเรื่องการพัฒนาระบบบริการและโปรแกรมบริหารจัดการสำหรับผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ 22/04/2551ดาวน์โหลด 133 ครั้ง
สรุปข้อร้องเรียนร้องทุกข์ในเขตพื้นที่อุบลจากCall Center ไตรมาสที่ 1/51 09/04/2551ดาวน์โหลด 157 ครั้ง
แนวทางการใช้ยาต้านเอชไอวีAtazanavirในผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีไขมันในเลือดสูง 08/04/2551ดาวน์โหลด 150 ครั้ง
การอนุมัติงบประมาณโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีฯงวดที่2 08/04/2551ดาวน์โหลด 139 ครั้ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเพื่อการชดเชยเขตพื้นที่ 03/04/2551ดาวน์โหลด 117 ครั้ง
เเบบบันทึกข้อมูลตัวชี้วัดเพื่อเฝ้าระวังคุณภาพบริการเกณท์P4P(Surveilance Indicator) 02/04/2551ดาวน์โหลด 174 ครั้ง
ขอแจ้งรายชื่อหน่วยบริการที่ได้รับอนุมัติโอนเงินงบประมาณกองทุนเอดส์ ปี2549-2550จ.ศรีสะเกษ 20/03/2551ดาวน์โหลด 175 ครั้ง
ตัวอย่างระเบียบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 19/03/2551ดาวน์โหลด 134 ครั้ง
คู่มือระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 19/03/2551ดาวน์โหลด 160 ครั้ง
เอกสาร โครงการยิ้มสวยเสียงใส 18/03/2551ดาวน์โหลด 151 ครั้ง
ทั้งหมด 652 รายการ : 66 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ] 58 [ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ] Next>>