สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายการดาวน์โหลดไฟล์/เอกสาร/นำเสนอ ทั้งหมด รายการ
เรื่อง/หัวข้อดาวน์โหลดปรับปรุงดาวน์โหลด
แจ้งอนุมัติงบประมาณงวดที่ 1 โครงการบริหารจัดการสำหรับผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์(NAP) 29/02/2551ดาวน์โหลด 203 ครั้ง
งบลงทุน(ทั่วไป) ปี 2551 27/02/2551ดาวน์โหลด 197 ครั้ง
เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณกองทุนตามคุณภาพบริการ ปี 51 19/02/2551ดาวน์โหลด 263 ครั้ง
รายงานโปรแกรม NAPประจำเดือนม.ค.51ของจังหวัดยโสธร 18/02/2551ดาวน์โหลด 127 ครั้ง
รายงานโปรแกรม NAP ประจำเดือนม.ค.51ของจังหวัดอำนาจเจริญ 18/02/2551ดาวน์โหลด 121 ครั้ง
รายงานโปรแกรม NAP ประจำเดือนม.ค.51ของจังหวัดศรีสะเกษ 18/02/2551ดาวน์โหลด 144 ครั้ง
รายงานผลการลงข้อมูลในโปรแกรม NAPประจำเดือนม.ค.51ของจังหวัดอุบลราชธานี 18/02/2551ดาวน์โหลด 169 ครั้ง
รายงานการตรวจสอบเวชระเบียน ปีงบประมาณ 2550 (ฉบับสมบูรณ์) 13/02/2551ดาวน์โหลด 232 ครั้ง
โปรแกรมสำหรับหาค่า DRG Vesrion 4 (Interactive Mode) 13/02/2551ดาวน์โหลด 203 ครั้ง
แบบสำรวจความต้องการอบรม Counseling 12/02/2551ดาวน์โหลด 130 ครั้ง
ทั้งหมด 651 รายการ : 66 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ] 59 [ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ] Next>>