สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายการดาวน์โหลดไฟล์/เอกสาร/นำเสนอ ทั้งหมด รายการ
เรื่อง/หัวข้อดาวน์โหลดปรับปรุงดาวน์โหลด
แบบสำรวจความต้องการอบรม Counseling 12/02/2551ดาวน์โหลด 132 ครั้ง
แนวทางการอนุมัติเปลี่ยนสูตรยาใน NAP 12/02/2551ดาวน์โหลด 133 ครั้ง
การสุ่มเวชระเบียนเพื่อตรวจสอบ ครั้งที่ 1 / 2551 11/02/2551ดาวน์โหลด 214 ครั้ง
รายงานโปรแกรมNAPประจำเดือนม.ค.51ของจังหวัดยโสธร 31/01/2551ดาวน์โหลด 117 ครั้ง
ข้อมูลประชากรเพื่อการจัดสรรงบPP_Com 23/01/2551ดาวน์โหลด 158 ครั้ง
แบบฟอร์มการทำข้อตกลงดำเนินงานตามโครงการ 23/01/2551ดาวน์โหลด 191 ครั้ง
แบบฟอร์มการทำข้อตกลงดำเนินงานตามโครงการ 23/01/2551ดาวน์โหลด 142 ครั้ง
ส่งข้อตกลง 22/01/2551ดาวน์โหลด 137 ครั้ง
แนวทาง คู่มือการกัน/เกลี่ยงบเหมาจ่ายรายหัวระดับจังหวัด ปี 2551 16/01/2551ดาวน์โหลด 127 ครั้ง
หนังสือเชิญบุคลากรประชุมเชิงปฏิบัติการฯ การทบทวนเวชระเบียน ปีงบประมาณ 2551 10/01/2551ดาวน์โหลด 209 ครั้ง
ทั้งหมด 652 รายการ : 66 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ] 60 [ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ] Next>>