สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายการดาวน์โหลดไฟล์/เอกสาร/นำเสนอ ทั้งหมด รายการ
เรื่อง/หัวข้อดาวน์โหลดปรับปรุงดาวน์โหลด
จัดสรรล่วงหน้า51 08/01/2551ดาวน์โหลด 166 ครั้ง
แนวทางการบริหารงบในสังกัดสธ. 08/01/2551ดาวน์โหลด 147 ครั้ง
รายชื่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและRAC 18/12/2550ดาวน์โหลด 140 ครั้ง
ภาพถ่ายรับรางวัล claim award ปีงบประมาณ 2550 17/12/2550ดาวน์โหลด 184 ครั้ง
คะแนนคุณภาพการส่งข้อมูล(claim award) ปี 2550 11/12/2550ดาวน์โหลด 235 ครั้ง
ข้อตกลงในการใช้ชื่อหน่วยบริการ 04/12/2550ดาวน์โหลด 138 ครั้ง
ขอแจ้งรายการยาต้านไวรัสและยาลดไขมันในเลือดที่จะนำเข้าระบบ VMI 03/12/2550ดาวน์โหลด 118 ครั้ง
รายงานการจัดสรรงบเหมาจ่ายรายหัวงวด1/2551 29/11/2550ดาวน์โหลด 185 ครั้ง
เอกสารชี้แจงการบริหารงบประมาณหลักประกันสุขภาพ ปีงบประมาณ 2551 29/11/2550ดาวน์โหลด 197 ครั้ง
เอกสารชี้แจงการบริหารงบประมาณหลักประกันสุขภาพ ปีงบประมาณ 2551 29/11/2550ดาวน์โหลด 154 ครั้ง
ทั้งหมด 651 รายการ : 66 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ] 61 [ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ] Next>>