สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายการดาวน์โหลดไฟล์/เอกสาร/นำเสนอ ทั้งหมด รายการ
เรื่อง/หัวข้อดาวน์โหลดปรับปรุงดาวน์โหลด
แบบรายงานผลการจัดสรรงบincentive ปี 50 05/10/2550ดาวน์โหลด 114 ครั้ง
การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาระบบการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในหน่วยบริการ ประจำปี 2550 01/10/2550ดาวน์โหลด 114 ครั้ง
การจัดสรรวงเงินเพื่อสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องช่วยสำหรับคนพิการ ปี 2550 01/10/2550ดาวน์โหลด 101 ครั้ง
การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาศักยภาพการฟื้นฟูสมรรถภาพของคนพิการและผู้ที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 2550 01/10/2550ดาวน์โหลด 100 ครั้ง
ประชุมNAPวันที่10-11ก.ย.50(ไฟล์ที่1) 21/09/2550ดาวน์โหลด 124 ครั้ง
หนังสือเชิญประชุมOP_Individual_Data_และเอกสารประกอบการประชุม 18/09/2550ดาวน์โหลด 137 ครั้ง
วิเคราะห์สถานการณ์ด้านการเงินการคลังระดับหน่วยบริการเขตอุบลฯ 01/08/2550ดาวน์โหลด 151 ครั้ง
ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปี51(Blueday) 06/07/2550ดาวน์โหลด 187 ครั้ง
ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปี51 06/07/2550ดาวน์โหลด 186 ครั้ง
รายงานผลการตรวจสอบเวชระเบียนครั้งที่ 2-2550 03/07/2550ดาวน์โหลด 204 ครั้ง
ทั้งหมด 638 รายการ : 64 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ] 62 [ 63 ][ 64 ] Next>>