สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายการดาวน์โหลดไฟล์/เอกสาร/นำเสนอ ทั้งหมด รายการ
เรื่อง/หัวข้อดาวน์โหลดปรับปรุงดาวน์โหลด
รายงานผลการตรวจสอบเวชระเบียนครั้งที่ 2-2550 03/07/2550ดาวน์โหลด 209 ครั้ง
รายงานผลการตรวจสอบเวชระเบียนครั้งที่ 1-2550 03/07/2550ดาวน์โหลด 196 ครั้ง
แผนปฏิบัติการ อบต.สวนหลวง 25/06/2550ดาวน์โหลด 128 ครั้ง
ไฟล์นำเสนอ อบต.สวนหลวง PDF file 25/06/2550ดาวน์โหลด 113 ครั้ง
โปรแกรมตรวจคัดกรองความเสี่ยงข้าราชการและประกันสังคม Offline 22/06/2550ดาวน์โหลด 146 ครั้ง
งบลงทุนทั่วไปสำหรับหน่วยบริการภาครัฐในสังกัด สป.สธ.ปี 2550 18/06/2550ดาวน์โหลด 131 ครั้ง
ไฟล์ประกอบการประชุมการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ปี 2551 18/06/2550ดาวน์โหลด 137 ครั้ง
ปรับปรุงแนวทางการบริหารงบฯ ทหารกองประจำการ สังกัดกองทัพเรือ-อากาศ ปี 2550 14/06/2550ดาวน์โหลด 114 ครั้ง
รายชื่อหน่วยบริการที่บันทึกข้อมูลใน HospitalProfile ได้คะแนนน้อยกว่า50 14/06/2550ดาวน์โหลด 196 ครั้ง
แบบฟอร์มHospitalProfile รูปแบบ Excel 14/06/2550ดาวน์โหลด 153 ครั้ง
ทั้งหมด 649 รายการ : 65 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ] 64 [ 65 ] Next>>